Various Artists — Madame + Alkhimia: Hidden village wishes Cover Art

— Madame + Alkhimia: Hidden village wishes

Released 12 July 2010 on Música Vermella / MV009

About 'Madame + Alkhimia: Hidden village wishes'

“When things are overwhelming and bow, words are confused and mixed with air. The gray and fanatical desire, fantasy and utopian, generate confusion and panic, fear and anxiety, power and weakness. The wishes rough but tender, and not magnanimous and beautiful streets of a village hidden and dreamy, abstract but real, fascinating and magical.“

This new EP, a mixture of Madame (Pol Duñó Ruhí) and his parallel project, Alkhimia, along with Jordi Masjuan Galbany, the project is based on the intention to use a majority of samples of own manufacture. Autocton sounds and recorded from the perspective of experimentation and curiosity.

“Quan les coses es decanten i es desborden, les paraules es confonen i es barrejen amb l’aire. Els desitjos grisos i fanàtics,utòpics i fantàstics, generen confusió i pànic, angoixa i ansia, poder i feblesa. Els desitjos tendres però aspres, i els carrers preciosos i no magnànims d’un poble ocult i oníric, real però abstracte, fascinant i màgic.”

Aquest nou EP, en una barreja entre Madame (Pol Duñó Ruhí) i el seu projecte paral·lel, Alkhimia, junt amb Jordi Masjuan, projecte en el que es parteix de la intenció de utilitzar una major part de samples de fabricació pròpia. Sons autòctons i gravats sota la perspectiva de l’experimentació i la curiositat.

Reviews on Various Artists — Madame + Alkhimia: Hidden village wishes

no review yet